Clubkampioenschap jeugd

De clubkampioenschappen van de jeugd wordt georganiseerd door Erica Swabedissen en Rini Dennekamp.

GEWIJZIGD TEN OPZICHTE VAN DE VORIGE KEER

 • de stand na de 2e avond en de eindstand zijn geplaatst.

VRAGEN

Heb je vragen en/of opmerkingen over de clubkampioenschappen van de jeugd, stuur dan een e-mail naar Erica en Rini: clubkampioenschapjeugd@avrijssen.nl.

DATA EN TIJDEN

Het kampioenschap van 2014 ziet er als volgt uit:

* 16 nov. 2013, Polybouw Aluminiumcross, starttijd en afstand is afhankelijk van je leeftijd

De andere data zijn nog niet bekend

PROGRAMMA

UITLEG PUNTENBEREKENING

De puntentelling wordt uitgedrukt in percentages van richttijden of -afstanden die per categorie zijn opgeteld. Een rekenvoorbeeld: de richtafstand bij de junioren D bij het verspringen is 5,00 meter. Wordt er 3,00 meter gesprongen, dan zijn er ((3,00/5,00)*100) = 60,00 punten behaald.

De onderdelen zijn verdeeld in vier groepen, te kennen:

 • Polybouw Aluminiumg Crossloop en Rijsserbergloop;
 • sprint en middellange afstand (afstand afh. van categorie);
 • hoogspringen + verspringen;
 • kogelstoten (geen pupillen C) + balwerpen (pupillen) / speerwerpen (junioren) + discuswerpen (alleen junioren).

Uit elke groep wordt het slechtste onderdeel weggestreept. Uiteindelijk wordt het gemiddelde berekend over de vier resultaten.

CATEGORIEËN

Iedereen die in het komende kalenderjaar uiterlijk 19 jaar wordt, is jeugdlid en valt onder een bepaalde categorie. Onderstaande tabel geeft weer in welke categorie iedereen valt tot en met oktober 2014.

 • Minipupillen: geboren in 2007, afkorting: mini MpC / mini JpC;
 • Pupillen C: geboren in 2006, afkorting: MpC / JpC;
 • Pupillen B: geboren in 2005, afkorting: MpB / JpB;
 • Pupillen A: geboren in 2004 of 2003, afkorting: MpA / JpA;
 • Junioren D: geboren in 2002 of 2001, afkorting MD / JD;
 • Junioren C: geboren in 2000 of 1999, afkorting MC / JC;
 • Junioren B: geboren in 1998 of 1997, afkorting MB / JB;
 • Junioren A: geboren in 1996 of 1995, afkorting MA / JA.

Om zelf uit te kunnen rekenen hoeveel punten er gescoord worden is er een richttabel opgesteld voor alle onderdelen en afstanden van het kampioenschap. Deze is hier te vinden.

PRIJZENSCHEMA

Vanaf het clubkampioenschap 2014 geldt onderstaand prijzenschema.

Pupillen meisjes en jongens:

 • 3 prijzen voor beste 3 mini MpC;
 • 3 prijzen voor beste 3 mini JpC;
 • 3 prijzen voor beste 3 MpC;
 • 3 prijzen voor beste 3 JpC;
 • 3 prijzen voor beste 3 MpB;
 • 3 prijzen voor beste 3 JpB;
 • 3 prijzen voor beste 3 MpA;
 • 3 prijzen voor beste 3 JpA.

Junioren meisje en jongens per categorie:

 • 1 prijs bij deelname t/m 6 deelnemers;
 • 2 prijzen bij deelname t/m 9 deelnemers;
 • 3 prijzen bij deelname bij meer dan 9 deelnemers.

Om in aanmerking te komen voor een prijs dient minimaal aan 3 technische onderdelen te hebben meegedaan.

Daarnaast worden er 4 wisselbekers uitgereikt voor:

 • de beste pupil meisjes (beste atleet van mini MpC, MpC, MpB en MpA);
 • de beste pupil jongens (beste atleet van mini JpC, JpC, JpB en JpA);
 • de beste junior meisjes (beste atleet van MD, MC, MB en MA);
 • de beste junior jongens (beste atleet van JD, JC, JB en JA).

Verder ontvangt iedereen die heeft meegedaan een herinnering.

STANDEN 2013

UITSLAGEN 2013

UITSLAGEN VOORGAANDE EDITIES

KAMPIOENENOVERZICHT