Uitnodiging Algemene ledenvergadering 25 maart 2013.

Namens het afdelingsbestuur roep ik alle leden van AV Rijssen afdeling atletiek en trimmen op voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op

maandag 25 maart aanstaande in de kantine van ons clubgebouw ’t Oonderkomn. Aanvang om 19.30 uur.

Naast het gebruikelijke jaarverslag zijn er twee belangrijke bijzondere onderwerpen:

I) Wijzigingen in het bestuur.

Het Omni-bestuur heeft inmiddels een aantal mensen bereid gevonden zitting te nemen in het atletiekbestuur. Het is uiteraard nog mogelijk om je kandidaat te stellen tot het moment dat bestuursleden worden verkozen op de ALV.

II) Het Huishoudelijk Reglement

Na de omzetting van de Statuten in 2010 is het nu tijd voor een actualisering van ons huishoudelijk reglement.

Voorts hebben we natuurlijk nog het beleidsplan 2012 -2016 “samen bouwen” dat nog niet formeel is vastgesteld. Het bestuur vindt instemming van haar leden met het te voeren beleid wel belangrijk om duidelijkheid te hebben waar we naar toe willen met onze club.

Het lijkt kortom een interessante vergadering te worden waar vele besluiten genomen moeten worden.

We zullen er voor zorgen dat naast publicatie op onze website er ook een mailing zal worden verzorgd aan allen die een correct email-adres bekend hebben gemaakt bij onze ledenadministratie.

De bijlagen zijn te vinden in het besloten deel onder het kopje “info bestuur”.

Hopend velen van u te mogen begroeten,

Rick Slaghekke