Deelname AV Rijssen aan Rabo Projectenfonds – doel: o.a. nieuwe hordes!

Alle leden kunnen helpen !

Ook dit jaar stelt de Rabobank Rijssen-Enter 50.000 euro uit haar winst beschikbaar voor een bijdrage aan lokale projecten die gericht zijn op versterking van het maatschappelijke, sociale of culturele leven in de lokale gemeenschap. In aanmerking komen verenigingen, stichtingen, instellingen, organisaties en clubs die een maatschappelijk, sociaal of cultureel doel nastreven. Daarnaast moet de vereniging of instelling binnen het werkgebied van Rabobank Rijssen-Enter opereren.
Aangezien we als vereniging aan deze eisen voldoen hebben wij (weer) een aanvraag ingediend en zijn we inmiddels door de eerste selectie (12 v/d 60 zijn door) en mogen wij ons project op maandag 7 oktober in de Poort van Twente presenteren en toelichten. Hier mogen dan de leden van de Rabobank stemmen en het project met de meeste stemmen krijgt dan de hoogste bijdrage.
Het doel van het opgezette project is door de aanschaf van hordes en overige materialen betere wedstrijd- en trainingsfaciliteiten te realiseren. Jasper Voortman is erg druk bezig geweest met het voorbereiden van de presentatie voor deze avond, die door ondergetekende zal worden gedaan.
De leden van AV Rijssen kunnen ons deze avond helpen door in zo groot mogelijke getale te komen en te stemmen. Voorwaarde is wel dat je lid bent van de  Rabobank Rijssen-Enter. Deze mensen krijgen ook een uitnodiging van de Rabobank.
Het project kan een flinke bijdrage leveren aan onze vereniging. Dus ben je lid van de Rabobank, kom dan deze avond! Aanvang: 19.30 uur.
Namens het bestuur van AV Rijssen
Jasper Voortman en Jan Roosink